Ελληνική Βιβλιογραφία:

  • Αρχιεπίσκοπος Λουκάς Βόινο-Γιασενέτσκι, ένας άγιος ποιμένας και γιατρός χειρουργός (1877-1961), του Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου Αντωνόπουλου. Εκδ. Ακρίτας, 9η ανατύπωση Αθήνα 2003. Θα το βρείτε και στην Ιερά Μονή Σαγματά.


  • Λόγοι και Ομιλίες Αγίου  Λουκά .Η του πανσόφου Θεού πρόνοια ευδόκησε και ο υπεύθυνος των εκδόσεων «Ορθόδοξος Κυψέλη» βρέθηκε δύο φορές στην Κριμαία, εκεί όπου εργάστηκε αποστολικά και για αρκετά χρόνια ο γενναίος ομολογητής Ιεράρχης και Άγιος του 20ου αιώνος μας, Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, που εξεδήμησε εις Κύριον στις 11 Ιουνίου 1961.Ιερή Μονή Παντοκράτορος Μελλισοχωρίου.
         


           Β΄εκδοσις   Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά
           υπο Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Ανθοπούλου           Μια έκδοση ιδιαίτερα προσεγμένη  για νέους και παιδιά


Απολυτίκιο και κοντάκιο

Απολυτίκιο και Κοντάκιο προς τιμήν του εν αγίοις πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του ιατρού, ποιηθέντα υπό πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Θερμού - Παιδοψυχιάτρου

Απολυτίκιο
«Νέον άγιον, του Παρακλήτου, σε ανέδειξεν, Λουκά η χάρις, εν καιροίς διωγμών τε και θλίψεων· νόσους μεν ως ιατρός εθεραπεύσας, και τας ψυχάς ως ποιμήν καθοδηγήσας· πάτερ τίμιε, εγγάμων τύπος και μοναστών, πρέσβευε σωθήναι τας ψυχάς ημών»

Κοντάκιο
«Ανεδείχθης ήλιος, νυκτί βαθεία διωγμού, μακάριε, διό και θάλπος νοητόν το εκ Θεού συ εξέχεας χειμαζομένοις, Λουκά πανσεβάσμιε».


Αγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως - Κριμαίας
Ο  ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ !
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ
Agiosloukas.org
3 βιβλια ξεχωριστά
Ο Αγιος του 20ου αιώνα, 1877 – 1961
Πίσω πλευρά
ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ευχαριστίες
Φιλοξενία ιστοσελίδας στα πλαίσια  κοινωνικής προσφοράς "giving back" της Κυπριακής Εταιρείας m.d euronetcom ltd   www.cyhost.com.cy